KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celach kontaktowych.

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest firma Tri-Star Solar Zbigniew Polaków, ul. Migowska 70C, 80-287 Gdańsk, z siedzibą w Gdańsku, ul. Radarowa 3, NIP 957-005-16-19, tel. 609-101-117, mail: biuro@tristarsolar.eu.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania faktur przez naszą firmę.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
  6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia swoich danych (w szczególności historii transakcji).
  7. Podanie danych jest dobrowolne ( lub wymagane zgodnie z prawem).
  8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.