Wszystkie kosmetyki Tannymaxx są przebadane przez zewnętrzny instytut na ich fototoksyczność oraz posiadają certyfikat uv-relax®. Oznacza to, że kosmetyki spełniają wszystkie wymogi określone dla produktów ochrony przed światłem UV i odpowiadają dyrektywom certyfikacji 0.3 dla solariów. Zapewnia to wysoki poziom ochrony skóry podczas ekspozycji na światło UV.